اگه خدا پیشت بود حاظر بودی چی رو به خاطرش رها کنی؟؟؟؟؟

ثروتت :
4 نفر - 10.81%
خانواده ات :
2 نفر - 5.405%
عشقت :
4 نفر - 10.81%
غصه هات :
4 نفر - 10.81%
تنهایی هات :
4 نفر - 10.81%
زندگیت :
5 نفر - 13.51%
رویا هات :
4 نفر - 10.81%
شادی هات :
3 نفر - 8.108%
گناه کردن هات :
7 نفر - 18.91%